Archive for February, 2017

Ce părere aveau odinioară străinii despre femeile din România

Tuesday, February 14th, 2017

Româncele au impresionat călătorii străini prin frumusetea lor, dar şi prin calităţile sexuale. Totodată, cele din înalta societate erau privite ca mult prea supuse bărbatului şi prea puţin educate faţă de cele din Occident.

Româncele sunt dosebit de frumoase. Este unul dintre cele mai întâlnite clişee când se vorbeşte despre calităţile femeilor din România. Totodată este şi unul dintre motivele de mândrie naţională. Pentru călătorii străini care au străbătut Principatele Române, frumuseţea româncelor este departe de a fi doar un mit. Nu există o singură referinţă negativă de-a lungul istoriei la aspectul fizic al femeilor din Moldova, Ţara Românească sau Transilvania. Bogate sau sărace, ţărănci sau boieroice, româncele s-au bucurat de aprecierea bărbaţilor şi femeilor din Occident, care au ajuns pe aceste meleaguri.

Dincolo de aspectul fizic, româncele, din punctul de vedere al străinilor, erau prea preocupate de vestimenţie dar şi prea puţin educate pentru standardele Occidentale. O parte din aceste mărturii sunt prezentate în lucrarea ”Despre femei şi istoria lor în România” a lui Alin Ciupală şi în special în secţiunea ”Imaginea femeii române în scrierile călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX lea”, cu contribuţia Constanţei Pirotici.

”Au un simţământ înnăscut de eleganţă”

De-a lungul timpului, sute de călători străini, ambasadori,intelectuali sau scritori au trecut sau au stat în Principatele Române şi Transilvania. Printre consemnările lor de călătorie s-au regăsit şi însemnări privind femeile românce. Toţi au apreciat în special frumuseţea şi eleganţa acestora. I. L. Carra, un autor francez din secolul al XVIII lea vizitează Moldova şi Ţara Românească. Este plăcut impresionat de românce. ”Femeile moldovene şi române sunt în general destul de frumoase. Ele au pelea albă însă pieliţa cam palidă. Printre ele se găsesc prea puţine blonde, dar o mare mulţime de brunete deschise, cu ochiul negru şi strălucios”, scria acesta. Tot în secolul al XVIII lea, o englezoaică, lady Elisabeth Craven, care a trecut prin Ţara Românească a lăsat deasemenea însemnări despre românce. În special despre soţia principelui Mavrogheni, doamna Măriuca. Ea o consideră deosebit de frumoasă chiar şi în condiţiile în care era deja la a patra naştere. ” Principesa are treizeci de ani; este o femeie foarte frumoasă care seamănă destul de bine cu ducesa de Gordon, trăsăturile şi înfăţişarea ei au totuşi mai multă blândeţe. Pielea mi-a părut mai albă şi părul ei mai blond. Cam grăsulie, este în a şasea lună din a opta ei sarcină. Mă luă de mână şi mă aşeză lângă ea.”, preciza lady Craven. Apoi francezul Edouard Grenier care ajunge la începutul secolului al XIX lea în Ţara Românească spune că în Principatele Române se aflau femei mai frumoase decât oriunde în Europa. Chiar mai frumoase decât în Parisul natal. Cel mai bine le observă la un bal organizat la curtea domnitorului. ”Toate femeile erau frumoase, chiar cele ce erau mame şi bunice, căci erau şi bunicele la bal. Acestora le rămânea ceva, un nu ştiu ce măreţ, în veştejirea trăsăturilor care te silea să te gândeşti: ,,Cât de frumoasă a trebuit să fie aceasta!”. Cel mult trei-patru chipuri neplăcute: asta nu se vede la Paris.”, scria acesta. Moldovencele totodată impresionau prin frumuseţe, fiind descrise ca femei superbe şi sănătose în special bălaie, cu ochi albaştrii şi pielea albă. Româncele din Transilvania impresionau la rândul lor călătorii străini. O scriitoare şi călătoare franţuzoaică, Dora d’Istria, era uimită de eleganţa naturală şi de frumuseţea ţărăncilor de origine română din Ardeal. „Superioare bărbaţilor prin hărnicia şi veselia lor, ele sunt regine în căminul domestic, în acest Orient unde chiar creştinii sunt dispuşi a considera soţia lor ca pe o servitoare. Nimic din poziţiunea lor nu este de fire a le umili (…)Româncele, ca toate femeile latine, au un simţământ înnăscut de eleganţă şi se îmbracă, în genere, cu o cochetărie ingenioasă. În Transilvania fetele îşi împletesc părul într-o coadă groasă care se termină cu o panglică sau cu o monedă. Îşi pun în păr flori, monede sau pene de păun şi câteodată pe frunte o diademă pe care strălucesc mărgele şi hurmuzuri. Marama cu care se împodobesc femeile măritate e în formă de turban, prin localităţile de miazăzi a provinciei şi aiurea are forma unui văl. Nimic nu prinde aşa de bine ca frumoasele lor cămăşi ţesute şi catrinţa, împodobită cu vărgi viu colorate. Româncele din multe sate poartă opinci în loc de ciubote roşii sau galbene. La Vets, lângă un teritoriu ce posedă saşii în nordul Transilvaniei, am fost viu impresionată de contrastul ce prezintă costumul româncelor şi al săsoaicelor a căror vestă este neagră, fustă neagră, ciubotele negre, ca şi cum ele ar voi să facă să răsară şi mai mult veşmintele latinelor prin această îngrămădire de neguri asupra persoanei lor. Muntencele de la Zlatna par să sfideze prin bogăţia îmbrăcăminţii lor pe săsoaicele avare şi melancolice”, scria franţuzoaica în ” Les femmes en Orient”.

Frumoase ca nişte nimfe

Tot în Transilvania, un călător austriac, scriitorul Johann Friedel, este deosebit de impresionat de frumuseţea şi ospitalitatea româncelor din Ardeal. El spune că băieţii de bani gata din Viena ar fi dat oricât numai să le vadă pe aceste ”nimfe”. ” Aş fi dorit să se fi găsit alături de mine unul dintre băieţii de bani gata care, desigur, şi-ar fi golit buzunarele cu plăcere văzând cum fete în floarea vieţii, îmbrăcate în costume uşoare de nimfe, îi sar înainte din colibele lor, sărutându-i mâinile, întrecându-se în a-i servi fructe, lapte, brânză şi mălai. Dansul ar fi crezut că e mutat în Câmpiile Elisee, comparând această situaţie cu cea obişnuită la cucoana sa, care, vopsită cu alb, căptuşită cu perniţe, şade ţeapăn, lăsându-l să se topească de dorul ei până îi îngăduie să-i sărute prea graţioasele ei mâini”, scria Friedel.

”Rău crescute şi puţin învăţate”

Dacă frumuseţea româncelor era impresionantă şi incontestabilă pentru călătorii străini, educaţia lor dezamăgea cel puţin pe unii dintre aceştia în special în perioada domniilor fanariote şi la începutul secolului al XIX lea. De exemplu Andrault, conte de Langeron, ofiţer superior francez angajat în armata rusă în secolul al XVIII lea. Acesta cu ocazia războaielor ruso-turce are ocazia să cunoască populaţia românească în special din Moldova. Despre femei Langeron spune că erau „frumoase, iubitoare, plăcute” dar se arată dezamăgit de educaţia lor. ”Sunt rău crescute şi puţin învăţate. Cum un mic număr dintre ele vorbesc franţuzeşte sau italieneşte, nu am putut să judec însumi duhul şi farmecul conversaţiunei lor”, preciza Langeron. Un alt francez Laurencon, perceptor în Ţara Românească, obişnuit probabil cu manierele pariziene se arată şi el cumva dezamăgit de comportamentul femeilor românce. ” Este supărător cum acest amabil sex înzestrat cu un sânge atât de nobil şi cu o înfăţişare atât de drăgălaşă, nu primeşte nici una din binefacerile educaţiei”, scria el. Totodată francezul dă vina pe bărbaţii care le îngrădesc dreptul la educaţie. Cu puţină educaţie, având în vedere inteligenţa nativă a româncelor şi frumseţea lor, Laurencon crede că acestea ar fi cele mai distinse cucoane din Europa. Acelaşi Laurencon remarcă faptul că româncele înjură la fel de obscen ca bărbaţii. „Sudălmile lor sunt de o energică obscenitate şi sunt întrebuinţate tot în aşa hal şi de femei chiar din aşa numita bună societate”, scria acesta. La rândul său Kuch, un consul german în Moldova, spune că româncele sunt frumoase şi fermecătoare dar se comportă prea urât cu servitorii şi în special cu ţiganii robi. Este oripilat de mizeria care le încojoară uneori, făcându-şi toaleta alături de servitoare mizerabile.

Ţărăncile mai apreciate decât boieroicele

În secolul al XIX lea, lucrurile se schimbă pentru femeile românce. Dacă în secolul XVIII lea, femeile românce erau frumoase dar grosolane şi needucate, sclave ale bărbaţilor, după 1830 mărturiile indică o cizelare a femeii românce. Odată cu deschiderea către Occident şi îndepărtarea de Orientul otoman, femeile devin educate şi extrem de elegante. De exemplu un estest al vremurilor sale şi un aristocrat elegant şi de mare ţinută, rusul Anatole de Demidov vorbeşte elogios despre femeile românce din Bucureşti. „Nu mai cunosc nici un oraş în Europa, unde să se poată aduna o societate mai plăcută, unde cea mai aleasă bună-cuviinţă să se arate alături de cea mai mare veselie”, scria acesta după un bal dat de marele aga Filipescu. Totodată călătorii străini sunt mai impresionaţi de ţărăncile românce. Pentru ei sunt frumoase, cinstite şi cu multă bună-cuvinţă. ,,Soţii virtuoase, mame bune, la care se întâlnesc acele principii de cuminţenie şi acele sentimente afectuoase, care fac gloria femeilor din occident”, scria Felix Colson. Totodată Francois Recordon un elveţian deosebit de educat care a ajuns în Ţările Române la începutul secolului al XIX lea se întrece în laude la adresa ţărăncilor românce. Spune că acestea aveau trăsături gingaşe, erau deosebit de frumoase şi mai ales erau deosebit de harnice. Ceea ce îl impresionează cel mai mult este duioşia faţă de copii şi creşterea sănătoasă oferită ca şi iubirea deosebită pentru soţi, lucruri pe cale de dispariţie preciza elveţianul în Occident sau în societatea înaltă.

Uşuratice şi cheltuitoare

Frumoasele românce din societatea înaltă era însă pentru unii călători străini cam uşuratice, libertine şi destul de cheltuitoare. Tot elveţianul Recordon remarcă aceste caracteristici mai ales la cucoanele românce şi spune că la acestea erau uşor de întâlnit „principiile libere” şi „uşurinţa”. La rândul său autorul francez Cara remarcă „ Sexul frumos al acestor părţi are prea multă plăcere la amor”. Mai mult decât atât a rămas legendară o poveste din secolul al XIX lea, care arată cum o delegaţie de ofiţeri ruşi a fost întâmpinată de o cucoană ieşeancă direct în neglije, stârnind stupoare. O altă caracteristică a româncelor de acum 200 de ani, pe lângă „uşurătate„ era firea cheltuitoare, mai ales în societatea înaltă. Femeile erau în stare să ruineze casa, numai pentru a demonstra în societate că sunt cele mai bine îmbrăcate, spune Wilhelm von Kotzebue, un scriitor german care a avut ocazia să locuiască o perioadă în Principatele Române.

În genere, spune el, moda este dumnezeirea căreia o cucoană jertfeşte totul. Fără îndoială toaleta e pretutindeni un lucru de mare importanţă, dar nicăieri ca la Iaşi. În celelalte oraşe mari europene rar se va ruina o familie din pricina rochiilor, a pălăriilor şi a ghetelor pe care le aduce cucoana de la Paris”, scria acesta. Cu toate neajunsurile, frumuseţea şi eleganţa femeilor românce l-a făcut pe germanul M. A. Ritter von Zerbioni di Spasetti să exclame în secolul al XIX lea că Moldova şi Ţara Românească sunt un adevărat ”eldorado al femeilor”.

Sursa: adevarul.ro

0

Cum sa prelungesti viata bateriei de pe telefonul Android

Monday, February 13th, 2017

Bateriile telefoanelor Android, din pacate nu rezista la infinit. Ba mai mult, cateva telefoane Android rezista groaznic de putin. Ecranele acestea mari si lucioase AMOLED sau LCD care ne plac tuturor, folosesc foarte mult din baterie, insa noi iti dam cateva sfaturi care am constatat ca ajuta la prelungirea vietii bateriei. Speram sa te ajute.

Cateva informatii legat de cum functioneaza bateria Android?

In primul rand, trebuie sa precizam ca majoritatea smartphone-urilor au ori o baterie Lithium Ion, ori Lithium Polymer. Ambele tipuri de batetrie nu au o memorie proprie, motiv pentru care nu mai e envoie sa fie incarcate la maxim, sau descarcate complet la prima utilizre, asa cum eram obisnuiti cand au aparut telefoanele smartphone.

De fapt, problema cu aceste baterii e faptul ca sufera de probleme legate de voltage foarte scazut, motiv pentru care ar fi mai bine ca tot timpul sa fie partial incarcate (sa spunem intre 20 -90%) decat sa fie complet incarcate sau descarcate. Sa trecem la sfaturi concrete:

1. Un wallpaper negru ar putea face minuni

Daca telefonul are ecran AMOLED (ca majoritatea produselor Samsung), folositi background-uri de culoare inchisa. Un wallpaper nergicios va ajuta sa va salvati bateria, deoarece ecranele AMOLED ilumineaza doar pixelii colorati. Pixelii negri nu sunt iluminati, asa ca, avand cat mai multi pixeli negrii, cu atat salvati mai multa energie.

2. Doze

Odata cu aparitia Marshmallow, exista o noua functie numita Doze, care va ajuta sa profitati mai mult de bacteria telefonului. Alaturi de Google Now, Doze e cel mai notabil plus pentru Android. Mai exact, Doze e presetat sa introduca dispozitivul in modul de hibernare, odata ce a stat nepornit si nefolosit o perioada de timp. Efectul e ca telefonul doarme, iar in functia de sleep, pierde doar intre 3-5 % din baterie intr-o noapte de exemplu, decat aprox 15% cum se intampla cu actualelel smartphone-uri, sau cum se intampla cu cele care nu au functia Doze.

Noile smartphone-uri cu Marshmallow nu e obligatoriu sa aiba functia Doze. Puteti previzualiza acest lucru la Settings, si sa o activati cand doriti cat mai multa baterie.
Mai mult, Sony a anuntat ca planuieste sa incorporeze in urmatoarele numere Xperia o modalitate noua de a mentine stamina bateriei.

3. Foloseste Greenify

Spre diferenta de zecile sau poate sutele de aplicatii care promit sa optimizeze performanta sis a imbunatateasca viata bateriei, aplicatia Greenify chiar face acest lucru. Greenify te ajuta sa introduce in modul de hibernare aplicatiile care nu sunt folosite foarte des, impiedicandu-le sa se porneasca in background, si sa ingreuneze functionarea telefonului. Asa, se elibereaza resursele sistemului, si perfromanta bateriei primeste un boost semnificativ.

4. Nu folositi auto/adaptive brightness [luminozitatea]

Nu e indicat sa folositi functia de auto luminozitate care e intalnita aproape la orice telefon Android. Poate suna bizar, deoarece aceasta functie pare a fi foarte folositoare, insa in general auto- brightness inseamna de fapt o luminozitate mult mai ridicata decat cea necesara. Asadar, e mai bine sa setati luminozitatea manual, la un nivel pe care il considerati potrivit. Acesta e un mod foarte simplu de a va imbunatatii longevitatea bateriei, deoarece ecranele smartphone-urilor sunt innebunite dupa energie…

5. Smartphone-ul nu trebuie sa fie smart tot timpul…

Asadar, opreste functiile smart mai ales daca ai un telefon Samsung. Daca in schimb, le folosesti constant, evident nu e indicat sa faci acest lucru, insa in rest acestea iti folosesc bateria degeaba…

6. Foloseste notificari cu lock screen

Notificarile cu lock screen te pot ajuta sa mentii viata bateriei in special pentru telefoanele cu ecran AMOLED. De ce indicat acest lucru? Deoarece asa poti avea acces la notificari, fara a fi nevoie sa iluminezi intrec ecranul telefonului. mentinand bateria. Acest lucru e indicat in sitiatiile in care folositi aplicatii cu multe notificari, si nu aveti timpul necesar pentru a le verifica de fiecare data. Functia Lock screen notifications vine standard incepand cu versiunea Android Lollipop.

Daca sunteti utilizator al unui telefon cu Android KitKat, incercati sa folositi aplicatii cu lock screen, daca ROM-ul le suporta, iar in caz negativ, puteti sa folositi aplicatia Dynamic Notifications care face acest lucru in locul dumneavoastra.

7.Foloseste doar baterii originale…

Intr-adevar, e foarte important sa folosesti baterii originale, sau in cel mai rau caz, baterii facute de parti terte ale brandurilor cunoscute. Doar pentru a economi pe moment, prin cumpararea unor baterii no name care sunt mai ieftine decat cele originale puteti ajunge sa faceti mult rau smartphone-ului.

0

Beneficiile ciocolatei asupra sănătății

Friday, February 10th, 2017

În ciuda gustului amărui, ciocolata neagră este unul dintre cele mai sănătoase deserturi pe care le poți consuma. Ciocolata neagră este făcută din semințele arborelui de cacao și este una dintre cele mai bune surse de antioxidanți de pe planetă.


Astfel, ciocolata neagră bogată în cacao conține fibră solubilă și este plină de minerale. Mai precis, 100 de grame de ciocolată neagră, cu minim 70% cacao, conține 11 grame de fibră, 67% din doza zilnică recomandată de fier, dar și 98% din doza zilnică recomandată de magneziu. Sigur, nu poți mânca 100 de grame într-o singură zi, pentru că trebuie consumată cu moderație.
Modul în care ciocolata neagră aduce beneficii pentru sănătate a fost descifrat de oamenii de știință americani, de la Universitatea din Louisiana. Bacteriile bune din intestine – bifidobacteriile și lactobacilii – se hrănesc cu ciocolată. Consumând ciocolată neagră le furnizăm acestor bacterii tot ceea ce au nevoie pentru a se înmulți, lucru ce ajută la producerea de substanțe cu acțiune antiinflamatoare. În plus, flavonoidele din cacao ameliorează vasomotricitatea, fixându-se asupra celulelor care acoperă vasele, ceea ce reduce presiunea arterială.
Te lăsăm să descoperi, mai jos, și alte beneficii pe care ciocolata neagră le are asupra sănătății.
Ciocolata slăbește
Poate părea imposibil și probabil mulți dintre cei care sunt la dietă o ocolesc, însă ciocolata neagră, consumată în cantități moderate, te ajută să slăbești.
Un studiu realizat la Universitatea din California a arătat că voluntarii care consumau ciocolată frecvent aveau un indice de masă corporală mai mic decât cei care nu mâncau ciocolată, în ciuda faptului că mâncau mai multe calorii și nu făceau exerciții fizice.
Ciocolata îți dă energie
Ciocolata stimulează producția de substanțe care energizează organismul. Unii specialiști chiar recomandă să consumi câteva pătrățele de ciocolată neagră înainte de a face exerciții fizice, pentru a avea energie mai mult timp.
Ciocolata te face mai deștept
Ciocolata neagră este, conform studiilor, foarte bună pentru că îmbunătăţeşte circulaţia sanguină la nivelul creierului şi ajută în tratarea insomniei. Flavonoizii din cacao antrenează funcţiile mentale, iar magneziul şi antioxidanţii cresc nivelul de oxigen din creier.
Ciocolata te face mai fericit
Bogată în magneziu, ciocolata ajută la relaxare, iar anandamidele, neurotransmitatori, contribuie la reglarea stării de spirit. Mai mult, feniletilaminele din ciocolată cresc nivelul de endorfine.
Ciocolata neagră te ajută să faci față stresului
Consumul regulat de ciocolată neagră este benefic în reducerea nivelului de stres general. Potrivit unui studiu, persoanele care consumă câte un pătrățel de ciocolată neagră după masa de dimineață și încă unul după masa de prânz au un nivel mai scăzut de stres. Efectele încep însă să apară abia după o perioadă de două săptămâni.
Ciocolata neagră îți controlează pofta de mâncare
Pentru că este bogată în fibre, ciocolata neagră te ajută să îți controlezi pofta de mâncare și să consumi mai puține alimente pe parcursul zilei.
Ciocolata neagră poate reduce riscul unui accident vascular cerebral
Consumul de ciocolată neagră ar putea fi asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare, potrivit cercetătorilor britanici de la Universitatea din Aberdeen. Conform studiilor acestora, un consum crescut de ciocolată de până la 100 de grame pe zi este asociat cu un risc mai mic de boli coronariene și de accident vascular cerebral.
Tratează pielea uscată
Potrivit specialiştilor, ciocolata neagră este o sursă importantă de fier, calciu, vitamina A, vitamina B1, vitamina D şi vitamina E careau rolul de a hidrata intens pielea şi de a-i reda strălucirea. Poţi să înlocuieşti cafeaua sau ceaiul verde de la micul dejun cu o cană cu lapte vegetal cu cacao pentru a beneficia de proprietăţile emoliente, dar şi energizante.
O altă soluţie este de a folosi cacaua în amestec cu uleiul de măsline şi zahărul brun pentru a prepara un exfoliant care-ţi va lăsa pielea catifelată şi hidratată.
Ciocolata neagră îmbunătățește vederea
Ciocolata neagră îmbunătățește abilitatea de a vedea în situații cu un contrast scăzut, precum pe timp de ceață. Cercetatorii de la University of Reading din Marea Britanie au strâns 30 de voluntari, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, și le-au testat vederea după ce au mâncat o ciocolată.
Participanții au dat testul de două ori. O dată după ce au mâncat ciocolată neagră și o dată după ce au mâncat ciocolată albă. Diferența dintre cele două este cantitatea de flavanol, ingredientul principal din cacao, în cea neagră găsindu-se o cantitate mult mai mare.
Cercetătorii au observat că participanții se descurcă mai bine la testele de vedere și la unele teste ale funcțiilor creierului după ce au mâncat ciocolata neagră. Ei atribuie acest lucru capacității flavanolului de a crește fluxul de sânge spre creier, dar și spre retină.
Regenerează părul
Datorită concentraţiei mari de cupru, zinc şi fier, ciocolata beagră ajută la regenerarea părului. Aşadar, consumă zilnic 1-2 pătrăţele de ciocolată neagră, deoarece îmbunătăţeşte circulaţia la nivel capilar şi stimulează creşterea sănătoasă a firului de păr.

Surse: caravansonnet.comremediesforme.comverywell.com,

ladyhomespabdg.blogspot.rotheodysseyonline.comhuffingtonpost.com,

rodalesorganiclife.combangkokhealthgroup.comoprah.com,

Health Benefits of Dark Chocolate Weight Loss

0

WhatsApp face o modificare importantă

Wednesday, February 8th, 2017

WhatsApp va lansa opţiunea de localizare în timp real a utilizatorilor. Nu va fi, însă, automată, ci utilizatorul va putea decide cui şi când îi va permite să vadă unde se află.

Utilizatorul va avea posibilitatea de a seta cui să arate propria poziţie, dar şi pentru cât timp: de la câteva minute până la infinit. Acest lucru le-ar putea permite prietenilor să folosească mai bine chat-urile de grup.

Nu este o noutate revoluţionară, pentru că există deja multe dispozitive care permit localizarea geografică a utilizatorilor, dar chestiunea „privacy” este întotdeauna un argument spinos.

O altă noutate, în schimb, ar putea să îi mulţumească pe toţi. Va exista o tastă „undo”, care dă posibilitatea de a elimina sau de a modifica un mesaj tocmai trimis, doar în cazul în care mesajul iniţial nu a fost încă citit de destinatar.

Funcţiunea va fi disponibilă atât pe Android, cât şi pe iOS.

0